Sao’aiga Patelesio Neo Timu

Family Service for Sao'aiga Patelesio Neo Timu

Church Service for Sao'aiga Patelesio Neo Timu

Comments
  • Margaret Schmidt

    Love you Uncle Saoaiga Patelesio Neo,

    It made my heart full, to see dad conduct your family service .
    Manuia lau Malaga !
    Alofa atu isi ou fanau faapea Aunty Sita ❤️❤️